Obsługa księgowa

Poza bieżącym zarządzaniem nieruchomościami szczególny nacisk kładziemy również na ich kompleksową obsługę księgową, w skład której wchodzi m.in.:

  • prowadzenie księgowości, rozliczanie kosztów i dokonywanie operacji finansowych w zakresie ustalonym z właścicielami nieruchomości;
  • przygotowanie projektów oraz rozliczanie planów gospodarczych;
  • sporządzanie rocznych sprawozdań fnansowych, a także bieżących informacji o poniesionych kosztach utrzymania i przychodach nieruchomości;
  • sporządzanie planów ekonomicznych powierzchni wspólnych;
  • windykacja należności;
  • naliczanie czynszu i opłat z tytułu umów najmu oraz ich windykacja;
  • raportowanie i rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólna i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy;
  • sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym;
  • sporządzanie i przechowywanie deklaracji ZUS.