Obszar działalności

Nasza firma świadczy usługi obejmujące zarządzanie oraz administrowanie nieruchomościami na terenach położonych w szeroko pojętym sąsiedztwie swojej siedziby, miasta Kalisza.

Doświadczenie oraz znajomość lokalnych realiów pozwalają nam nie tylko dostosować swoją ofertę do zapotrzebowania rynku, ale też wspierać właścicieli nieruchomości w maksymalnym zwiększeniu atrakcyjności ich budynków, a co za tym idzie powiększaniu ich rentowności.

Ponieważ jesteśmy rodowitymi kaliszanami, mieszkamy i żyjemy w Kaliszu od lat, dobrze znamy pobliskie nieruchomości. Fakt ten pozwala mieć je stale pod opieką. Dodatkowo, wiemy doskonale jak cenna i bliska jest dla mieszkańców naszego regionu lokalna historia. Stąd też, w swoich działaniach, jesteśmy w stanie skutecznie doradzić drogę rozwoju nieruchomości uwzględniającą tradycję i kulturowe dziedzictwo regionu.

Posiadane przez nas kompetencje i zdobyte przez ponad dwudziestoletnią obecność w branży doświadczenie umożliwiają nam także przyjmowanie zleceń z terenu całej Polski.

Miasta wokół których skupiamy swoją działalność: